Tiiviysmittaus

Me Airlonilla olemme LVIA-alan kokeneita ammattilaisia, ja jokainen tiiviysmittaajamme on VTT:n sertifioima koulutettu ammattilainen.

Tiiviysmittaukset

Tiiviysmittauksen ammattilaiset Airlonilta

Tiiviysmittauksella selvitetään rakennuksen ilmatiiviys ja paikannetaan rakenteiden ilmanvuotokohdat, minkä vuoksi se on merkittävä osa rakennuksen laadunvarmistusprosessia. Hyvä ilmatiiviys ehkäisee kosteus- ja homevaurioita, parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja lisää asumisviihtyvyyttä.

Meillä Airlonilla on kokonaisvaltaista näkemystä talotekniikan toiminnasta ja pidämme rakennuksen hyvää ilmatiiviyttä erittäin tärkeänä.

” Tiiviysmittauksella ja lämpökuvauksella varmistutaan rakenteiden onnistuneista liitoksista ja läpivientien tiivistyksistä. Rakennuksen hyvä ilmatiiviys on osoitus laadukkaasta rakentamisesta. ”

– Petteri Mäenpää, VTT:n sertifioima tiiviysmittaaja

Ehkäise kosteus- ja homeongelmia

Tiiviysmittauksella paikannetaan rakennuksen vuotokohdat, jotka voivat aiheutua esimerkiksi rakennusvirheistä ja epäonnistuneista rakenneliitoksista. Ilmanvuotokohtaan voi aiheutua kosteus- ja homevaurioita, kun lämmin sisäilma kulkeutuu ulos ja aiheuttaa kosteuden kondensoitumista rakenteissa. Kun vuotokohdat on paikannettu, rakennuksen ilmatiiviyttä voidaan parantaa, ja kosteus- ja homeongelmia ehkäistä.

Energiatehokkaampaa asumista

Rakenteista voi löytyä yllättäviä ilmanvuotokohtia, joista kylmää ulkoilmaa pääsee sisään viilentämään tiloja. Tällöin lämmitysjärjestelmä joutuu käyttämään enemmän energiaa viilenneen tilan lämmittämiseksi. Hyvä ilmatiiviys rakennuksessa estää kylmän ilman virtausta rakennukseen ja pienentää lämmön kulutusta.

Energiatodistuksessa käytettävä ilmanvuotoluku vaikuttaa rakennuksen laskennalliseen energiatehokkuuteen. Rakennusmääräysten mukaan todistuksessa käytetään ilmanvuotolukua (q50) 4, ellei tiiviysmittauksella toisin osoiteta. Hyväksyttävä ilmanvuotoluku tulee mittauttaa koulutetun ja VTT:n sertifioiman tiiviysmittaajan toimesta. Uudisrakennuksessa hyvä ilmanvuotoluku on 1 tai vähemmän, ja se kertoo rakennuksen hyvästä energiatehokkuudesta sekä laadukkaasta rakentamisesta.

Parempaa asumisviihtyvyyttä

Hyvä ilmatiiviys estää rakenteiden läpi virtaavan kylmän ilman aiheuttamaa vedon tunnetta ja parantaa sisäilman laatua, sillä se ehkäisee terveydelle haitallisten epäpuhtauksien kulkeutumista rakennukseen.

” Kosteusteknisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta tulisi rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q50 olla enintään 1 m³/h m² ” 

– D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Kuinka tiiviysmittaus tapahtuu?

Lähtötiedot. Rakennuksesta hankitaan tarvittavat tiedot pohjapiirustuksista tai mittaamalla paikan päällä.

Tiivistäminen ja tulppaus. Ilmanvaihtokanavat, hormit ja viemärit tiivistetään mittauksen ajaksi.


Rakennuksen alipaineistus. Rakennus paineistetaan ulko-oveen asennettavalla puhaltimella vuotokohtien paikantamiseksi.


Vuotokohtien paikantaminen. Ilmanvuotokohdat paikannetaan lämpökuvauksella. Löytyneet ilmanvuotokohdat voidaan usein korjata jo tässä vaiheessa.


Tiiviysmittaus. Rakennus paineistetaan uudelleen ja laitteisto luo mittaustuloksista ilmanvuotoluvun.


Raportointi. Toimitamme asiakkaalle tuloksista kirjallisen raportin viikon sisällä mittauksesta. Raportista selviää rakennuksen todellinen ilmanvuotoluku ja paikannetut ilmanvuotokohdat lämpökuvina. Mitattua ilmanvuotolukua voidaan käyttää energiatodistuksessa.

Milloin tiiviysmittaus on tarpeen?

Uudisrakennukselle hyvä ajankohta on jo rakennusvaiheessa, heti kun höyrysulku ja läpiviennit ovat tehtyinä. Rakennusvaiheessa paikannetut vuotokohdat on helpompi korjata, ja korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa jopa mittauksen aikana.

Parhaaseen tulokseen päästään kaksiosaisella tiiviysmittauksella, jossa ensimmäisellä käynnillä paikannetaan vuotokohdat korjaustoimenpiteitä varten ja toisella käynnillä mitataan lopullinen ilmanvuotoluku.

Ensimmäinen käynti tehdään rakennusvaiheessa ja toinen käynti rakennuksen valmistuttua – näin varmistutaan korjausten onnistumisesta, ja lopputulos on mahdollisimman laadukas.
Tiiviysmittaus on tärkeä osa olemassa olevien rakennusten kunnon arviointia ja tarjoaa arvokasta tietoa tulevaa remonttia varten. Lämpökuvauksella paikannetut vuotokohdat auttavat arvioimaan tulevaisuudessa tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuutta.

Toteutamme tiiviysmittausta ympäri Suomen.

Toteutetaan projektisi kustannustehokkaasti