Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella varmistetaan rakennuksen laatu ja energiatehokkuus rakenteita rikkomatta. Lämpökuvaus toimii laadunvarmistuksena uusissa rakennuksissa ja on hyödyllinen apuväline olemassa olevan rakennuksen kuntotutkimuksessa. Lämpökuvauksella varmistutaan laadukkaasta ja energiatehokkaasta rakentamisesta, eikä lämpö karkaa harakoille.

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella

  • varmistetaan, että rakenteiden tiivistys on laadukkaasti toteutettu ja asumisterveysasetuksen suositukset täyttyvät
  • varmistetaan ikkunoiden ja ovien onnistuneet tiivistykset
  • paikannetaan lämpöä hukkaavat vuotokohdat ja puutteet lämpöeristyksissä
  • paikannetaan kosteus- ja homevauriot sekä niiden laajuus
  • tutkitaan taloteknisiä ongelmia, kuten tukkeutuneet lämmityspatterit ja termostaatit sekä
    ylikuormittuneet sähkökomponentit
  • paikannetaan lattialämmitysputkisto.

Meillä Airlonilla lämpökuvaajat ovat VTT:n sertifioimia ja koulutuksen saaneita ammattilaisia. Käytössämme on konsulttitason vaatimukset täyttävä lämpökamera, jolla havaitaan pienetkin ilmavuodot.

Olemme kokeneita LVIA-alan ammattilaisia ja lämpökuvauksessa osaamme hyödyntää kokonaisvaltaista talotekniikan tuntemusta. Itse lämpökuvauksen lisäksi saat meiltä konsultointia ongelman ratkaisemiseksi.

Insinööritoimisto Airlon - LVIA-valvonta

Lämpökuvaus käytännössä

Lämpökuvaus voidaan suorittaa eri tavoilla tarkasteltavasta kohteesta ja lämpökuvauksen tavoitteesta riippuen. Eristevikojen, kosteusvaurioiden ja kylmäsiltojen paikantaminen edellyttää kaksivaiheista lämpökuvausta.

RT 14-11239 ohjeistuksen mukaisen mahdollisimman luotettavan lämpökuvauksen suorittamiseksi sisä- ja ulkoilman välisen lämpötilaeron tulee olla vähintään 10 °C, mutta tiiviysmittauslaitteistolla luodun paine-eron avulla ilmanvuotokohtia voidaan paikantaa myös lämpiminä vuodenaikoina.

Kaksivaiheinen lämpökuvaus

• varmistaa, että rakennus on asumisterveysasetusten suositusten mukainen
• varmistaa rakenteiden liitosten, höyrysulun ja läpivientien tiivistyksien ilmanpitävyyden normaaliolosuhteissa sekä alipaineessa
• paikantaa kylmäsillat ja selvittää puutteet lämmöneristyksissä
• paikantaa kosteus- ja homevauriot.

Lämpökuvauksen vaiheet

Rakennuksen lähtötiedot toimitetaan lämpökuvaajalle. Kuvauksen suorittaja tutustuu kohteeseen etukäteen ennen lämpökuvauksen suorittamista.

Lämpökuvaus rakennuksen normaalipaineessa. Selvitetään, löytyykö rakennuksesta normaaliolosuhteissa lämpöä kuluttavia vuotokohtia tai muita ongelmia.

Lämpökuvaus, kun rakennus alipaineistetaan liesituulettimella tai erillisellä paineovella. Pienemmät ilmanvuoto- ja ongelmakohdat voivat tulla esiin vasta esimerkiksi tuulisella säällä, jolloin rakennuksen ja ulkoilman välinen paine-ero kasvaa. Koneellinen alipaineistus lämpökuvauksen yhteydessä auttaa näiden kohtien paikantamisessa.

Asiakas saa raportin lämpökuvineen todistukseksi rakennuksen laadusta.

Yksivaiheinen lämpökuvaus

Yksivaiheinen lämpökuvaus alipaineessa riittää rakennuksen ilmanvuotokohtien paikantamiseen ja sitä voidaan käyttää uudisrakennuksen laadunvarmistukseen tiiviysmittauksen yhteydessä.

Yksivaiheinen lämpökuvaus normaalipaineessa riittää suurimpien ilmanvuotokohtien paikantamiseen ja sillä voidaan todeta, täyttävätkö rakenteiden pintalämpötilat Asumisterveysasetuksen suositukset.

Taloteknisten laitteiden tutkiminen lämpökuvauksella

Lämpökuvauksella voidaan tutkia esimerkiksi lattialämmitysputkien sijaintia tai ylikuormittuneita sähkökomponentteja. Taloteknisten laitteiden tutkiminen lämpökuvauksella sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Ole rohkeasti yhteydessä niin kerromme lisää ongelmien paikantamisesta lämpökuvauksella!

Lämpökuvaus kannattaa

Lämpökuvauksesta saatu raportti toimii uudisrakennukselle todistuksena rakennuksen laadusta ja energiatehokkuudesta.

Nykyisille rakennuksille lämpökuvaus tuo arvokasta tietoa rakenteiden ja tiivistyksien yleiskunnosta ja toimii osana kuntotutkimusta.
Saneerauskohteissa lämpökuvauksella voidaan rakenteita rikkomatta kartoittaa vaadittavien korjaustoimenpiteiden laajuutta.

Toteutetaan projektisi kustannustehokkaasti