Energiakatselmukset

Kaikki energiakatselmoijamme ovat pätevöityneitä ammattilaisia, jotka laativat energiakatselmuksia pitkällä kokemuksella, aina asiakkaan etua ajatellen.

Energiakatselmukset energiatehokkuuden parantamiseksi - Insinööritoimisto Airlon

Rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi

Energiakatselmus on asiantuntijan laatima suunnitelma rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiakatselmuksella kartoitetaan rakennuksen kokonaisenergiankulutus ja selvitetään toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Katselmuksessa selvitetään rakennuksen nykyinen energiankäyttö ja kootaan yhteen tiedot taloteknisistä laitteista, kuten rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmistä.

Kokonaisenergiankulutuksen selvittämisen jälkeen tehdään ehdotukset energiatehokkuuden parantamista edellyttävistä korjaustoimenpiteistä ja investoinneista. Lisäksi lasketaan arvio investointien takaisinmaksuajasta. Energiakatselmuksesta luodun raportin avulla nähdään rakennuksen todellinen tila energiatehokkuutta ajatellen.

Toteutetaan projektisi kustannustehokkaasti